Testimonials
Pretty fast shipment. Great website with FANTASTIC Bands. Hope to purchase a lot more great music from these guys. Thanks for a great transaction.
Mark Christopher (USA)
 
 
Testimonials
Pretty fast shipment. Great website with FANTASTIC Bands. Hope to purchase a lot more great music from these guys. Thanks for a great transaction.
Mark Christopher (USA)
 

Privacy Informatie

- RED SUN RECORDS respecteert en beschermt uw privacy
Wij hechten waarde aan de relatie die wij met onze klanten onderhouden, en respecteren de privacy van onze klant. RED SUN RECORDS doet het uiterste om uw web-ervaring te optimaliseren en persoonlijke gegevens en activiteiten optimaal te beveiligen. Mocht u ons toch persoonlijke informatie verstrekken, dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met RED SUN RECORDS.

- Kennisgeving
RED SUN RECORDS verstrekt deze online Privacy Kennisgeving om u in kennis te stellen van ons beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door RED SUN RECORDS inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie. Deze kennisgeving is beschikbaar op onze website en via de webpagina's van RED SUN RECORDS.

- Om welke informatie vraagt RED SUN RECORDS?
Op de RED SUN RECORDS-websites kunt u producten of diensten bestellen, aanvragen doen, en materialen bestellen. Het type informatie dat we eventueel op deze pagina's inwinnen is naam, contactpersoon, verrekeningsinformatie, transactie en credit card-informatie. U bepaalt zelf welke persoonlijke en zakelijke contactinformatie u invoert. Op sommige webpagina's wordt gebruikgemaakt van cookies, waarmee gegevens kunnen worden geanalyseerd.

- Wat doet RED SUN RECORDS met deze informatie?
RED SUN RECORDS gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften.Credit card-nummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden. Af en toe zullen we mogelijk contact met u opnemen voor marktonderzoek of om u informatie te verschaffen over producten die mogelijk op uw wensen aansluiten. Als u niet wenst mee te werken aan marktonderzoek of geen informatie wenst te ontvangen, zult u dit in ieder geval te allen tijde kunnen aangeven. Wij houden ons ook aan lokale wettelijke bepalingen en zullen u, waar dit van toepassing is, bijvoorbeeld eerst om toestemming vragen alvorens contact met u op te nemen. Op onze site zijn de gegevens die u hebt aangeleverd of waarvan u hebt aangegeven dat deze gepubliceerd mogen worden beschikbaar voor u.

- Met wie deelt RED SUN RECORDS deze informatie?
RED SUN RECORDS zal uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of huren. Tenzij we uw toestemming hebben of indien dit wettelijk vereist is, zullen we de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen delen met onze afdelingen en/of zakenpartners die in naam van RED SUN RECORDS handelen voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze afdelingen en/of zakenpartners, inclusief die in de Verenigde Staten en/of andere landen, hanteren hetzelfde privacybeleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling. RED SUN RECORDS zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals hierboven is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten. Zoals gezegd, krijgt u ook de gelegenheid het aan te geven als u geen marketingmateriaal wenst te ontvangen en we zullen alles in het werk stellen om aan uw wensen tegemoet te komen. Landelijke wetten en beleidsvoeringen worden gerespecteerd als deze verschillen van die in de Verenigde Staten.

- Accuraatheid & Toegang
RED SUN RECORDS streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. Wij zullen u toegang verschaffen tot uw gegevens, en ons uiterste best doen om u online toegang te verschaffen tot uw registratiegegevens, zodat u deze gegevens kunt weergeven, bijwerken, of corrigeren op de site waar u de gegevens hebt ingevoerd. Ten einde uw privacy en veiligheid te beschermen controleren wij uw identiteit voordat u toegang verkrijgt tot deze informatie of voordat u correcties kunt invoeren. Indien u toegang wilt verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens, keert u terug naar de webpagina waar u deze informatie hebt ingevoerd en volgt u de aanwijzingen op deze pagina. Bepaalde gebieden van websites zijn wellicht alleen toegankelijk door een wachtwoord of persoonlijke gegevens op te geven. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u de RED SUN RECORDS site. RED SUN RECORDS heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door RED SUN RECORDS bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

- Veiligheid
RED SUN RECORDS doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft RED SUN RECORDS fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken van de 128-bits SSL codering bij het verzamelen of overdragen van alle belangrijke gegevens, zoals bijvoorbeeld credit card-gegevens. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over ons privacy-beleid, verzoeken wij u dit weer te geven op ons contact-formulier, waarbij u "Privacy" als onderwerpcategorie selecteert.

- Hoe RED SUN RECORDS gebruikmaakt van cookies
Bij een aantal RED SUN RECORDS-websites wordt gebruikgemaakt van tijdelijke cookies om de navigatie op internet voor de klant aangenamer te maken, en worden unieke ID-codes van de bezoekers van een bepaalde website-sessie opgespoord. Globaal gezien helpen cookies onze website bruikbaarder te maken door ons een overzicht te geven van wat werkt en wat niet met een analyse van het siteverkeer. Het accepteren van een cookie verschaft RED SUN RECORDS uitsluitend toegang tot de gegevens die u met ons hebt besloten te delen, en op geen enkele wijze tot uw computer of uw persoonlijke gegevens. Deze handelswijze wordt consistent doorgevoerd. Wij hechten waarde aan de relatie die wij met onze klanten onderhouden, en respecteren de privacy van onze klant. RED SUN RECORDS doet het uiterste om uw web-ervaring te optimaliseren en persoonlijke gegevens en activiteiten nog beter te beveiligen. U kunt de instellingen van uw webbrowser (Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator) zo aanpassen dat u wordt gewaarschuwd als er een aanvraag is voor het plaatsen van een cookie of dat alle cookies worden geweigerd. De bestanden die cookies bevatten kunnen worden verwijderd; deze bestanden zijn opgeslagen als een onderdeel van de webbrowser.